Course categories


Новини от сайта

Microsoft 365

by доц. д-р Димитър Минчев -

Бургаският свободен университет предоставя достъп до пакет облачни услуги Microsoft 365, съдържащ популярни уеб приложения, така че преподавателите и студентите да работят съвместно и комуникират безпроблемно.

Идентификация

1. За потребител използвайте своята университетска електронна поща, която има следния вид: [факултетен номер]@students.bfu.bg.

2. За парола влезте в платформата електронни услуги, където ще получите временна парола за достъп.

Бележка 1

При първо влизане са необходими еднократни настройки: задаване на постоянна парола, работен език и часова зона, както и мобилен телефон и електронна поща за допълнителна сигурност.
  

Бележка 2

Ако не намирате временната си парола пишете до доц.д-р Димитър Минчев на електронна поща mitko@bfu.bg, за съдействие, като не забравите да посочите Вашият факултетен номер.

Инструкции

by доц. д-р Димитър Минчев -

Алтуализация

by доц. д-р Димитър Минчев -

Платформата за електронно обучение на Бургаски свободен университет бе успешно актуализирана до версия Moodle 3.9.1+.

Older topics...