Курсът е предназначен за студенти от магистърска програма „Връзки с обществеността в туризма”, задочна форма на обучение