Курсът е предназначен за студентите от спец. Право, 2 курс