Курсът е предназначен за 1ви курс ПРАВО, редовно и задочно обучение