Курсът е за студенти от магистърска програма ¨Социално консултиране и психология¨ първа година