Курсът е предназначен за студенти от специалност „ Публична администрация”, 2 курс, редовно и задочно, 2011/2012 г. , бакалавърска програма