Курсът е предназначен за студентите 1ви курс ПРАВО, редовно и задочно обучение