Курсът е за студенти от магистърска програма ¨Стратегически комуникации и медия мениджмънт¨