Курсът е предназначен за студенти от специалност „Публична администрация” , IV курс, редовно и задочно обучение