Публична администрация, IV курс, редовно и задочно обучение, бакалавърски програми, учебна 2011/2012 година