Курсът е предназначен за студентите от специалност „Публична администрация”, ІV курс, редовно и задочно обучение, 2011/2012 г.