Курсът е предназначен за студенти от специалност ПА, редовно и задочно обучение