Курсът е предназначен за студенти в бакалавърски програми на ЦЮН