Курсът е предназначен за студенти от специалност 'Право', 5 курс, редовно и задочно обучение, 2011/2012