Дисциплината представя на студентите основните концепции и технологии използвани в Linux операционните системи. Разглеждат се: файлова система, команден ред, писане на скриптове, инсталиране на софтуер, архивиране и разархивиране, монтиране на отдалечени файлови системи и квоти, като се акцентира върху Linux.