Курсът е за студенти от специалност КЕВЕИ, 3 курс,2014 г.