Курсът запознава студентите с основите на програмирането на скриптове, като поставя акцент върху езиците JavaScript и PHP.