За студенти от специалностите Ф, СК, М, БА, редовно обучение