Курсът е предназначен за студенти 3 курс, бакалавърски програми