Проектиране на релационни бази от данни. Упражнения с програмния продукт Microsoft Access.