спец. Финанси, 3 курс, редовно и задочно, бакалавър