За студенти от спец. Счетоводство и контрол, Финанси, 4 курс, редовно и задочно, бакалавър