Курсът е предназначен за студентите от първи курс в ЦИУН.