Материали за студенти от специалност СИ и ПИУД, 4 курс.

За достъп до курса пишете на penka.georgieva@bfu.bg