Съдържанието на учебния материал, включен в тази дисциплина, е ориентирано към студенти, които ще работят като потребители от висок клас в областта на администрацията и управлението. Разпределението на материала по теми е съобразено със съвременните тенденции в развитието на информационните технологии, сърцевина на които се явяват проектирането и експлоатацията на бази от данни, използването на компютърна техника и работата в мрежова среда.