Дисциплината се изучава във втори курс на центъра по икономически и управленски науки през първи семестър.