За студенти от специалности „Маркетинг” и „Бизнес администрация¨, 1 курс, задочно обучение