Информатика и компютърни науки, 3 курс, редовно и задочно обучение, бакалавърски програми