Специалност „Финанси”, 4 курс, редовно и задочно обучение, 2011/2012 г.