Дисциплината се изучава в специалност Маркетинг, III курс, редовно и задочно обучение