Учебната дисциплина се изучава от специалност Бизнес администрация, трети курс, втори семестър, редовно и задочно обучение, бакалавърска програма.