Курсът е предназначен за студентите от 2 курс, бакалавърски програми, редовна и задочна форма на обучение.