Курсът е предназначен за студенти 2 курс, бакалавърски програми, редовна и задочна форма на обучение.