спец. Бизнес администрация, редовно и задочно обучение, бакалавър, 2012г.