Основна цел на курсa е да запознае студентите с принципите на обектно ориентираните и разпределени бази от данни и свързаните с тях информационни системи.