БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО, ДИСЦИПЛИНАТА  СЕ ИЗУЧАВА ОТ СТУДЕНТИ БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ ІІІ-ти КУРС, СПЕЦ СК И ФИНАНСИ, КАКТО И ОТ МАГИСТРСКИТЕ ПРОГРАМИ ПО СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дистанционно, присъствено, смесено.