Курсът е предназначен за студенти в специалност "Международни икономически отношения" и "Финанси".