Курсът е предназначен за студенти в ЦИУН, бакалавърски програми, редовна и задочна форма на обучение