Курсът е предназначен за студенти бакалавърски програми в ЦИУН.