Курсът е за студенти от специалности ¨Финанси¨, ¨Бизнес администрация¨ и ¨Банков мениджмънт¨, задочна форма на обучение, 2012 г.