Курсът е предназначен за студенти от специалностите „Финанси”, „Счетоводство и контрол”, „Маркетинг”, „Бизнес администрация”, 1 курс магистри след бакалавърска икономическа специалност и 2 курс магистри след бакалавърска неикономическа специалност, задочна форма на обучение.