Учебната дисциплина „Мултимедийни технологии и компютърна анимация” запознава студентите със съвременните концепции и технологии за разработване на мултимедия – технологии за работа с текст, статични изображения – растерни и векторни двумерни и тримерни изображения, звук, видео, интерактивност.