Учебната дисциплина се изучава от специалност Бизнес администрация в ЦИУН, първи курс, втори семестър, задочно обучение, магистърски програми.