Курса е предназначен за студенти задочно обучение, специалност ¨Счетоводство и контрол¨