Лекционен курс за студенти от специалност ¨Управление и развитие на човешките ресурси¨, 2013/2014 г.