Курсът е предназначен за студенти в магистърски програми по икономически специалности. Базирана на принципите на микроикономиката, дисциплината се фокусира върху поведението и управленските решения на фирмата с пазарна сила.