Дисциплината е предназначена за специалности СК и Финанси, 3-курс, редовно и задочно обучение