Проблематиката на курса по Дидактика е пряко свързана от една страна с дейностите в училищното обучение и от друга страна с информация за състоянието и перспективите за развитие в българското образователно пространство, ориентирани към базисната подготовка на обучаемите.