Курсът е предназначен за студентите магистирски програми на ЦХН.