Курсът е предназначен за студентите магистърски програми на ЦХН.